Енергодарський інститут державного та муніципального управління

 
22 | 02 | 2019
Menu
Погода

Кафедри

Характеристика спеціальності

Галузь знань: 0305 «Економіка і підприємство»

напрям підготовки: 6.030504    Економіка підприємства

здійснюється підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр, спеціаліст

Основні дисципліни, які складають фахову підготовку:

політекономія;

макроекономіка, мікроекономіка, економіка якості;

економіка підприємства;

організація виробництва;

планування діяльності підприємства;

економічний аналіз;

техніко-економічний аналіз;

проектний аналіз;

інвестиційна діяльність;

інноваційна діяльність;

стратегія підприємства;

фінанси підприємства, логістика маркетинг;

економічне обґрунтування господарчих рішень;

бухгалтерський облік та статистика;

міжнародна економіка;

менеджмент.

 Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання:

- економіст виробничих підрозділів підприємства;

- спеціаліст-аналітик з питань ефективності виробництва;

- консультант або експерт у науково-дослідницьких, інформаційних центрах;

- економіст фінансової служби;

- економіст з питань управління виробництвом;

- спеціаліст-аналітик з питань ризику у фінансових та банківських установах, страхових компаніях;

- консультант-аналітик в інвестиційних фондах та компаніях.

Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання:

- промислові підприємства, у тому числі з іноземним капіталом;

- державні організації та управління різних рівнів;

- підприємства торгової та посередницької діяльності;

- науково-дослідні організації;

- економічні підрозділи МВД, СБУ та ін.;

- вищі та середні навчальні заклади;

- банки, страхові компанії;

- товарні та фондові біржі;

- інвестиційні фонди, інвестиційні компанії;

- рекламні, інформаційні компанії;

 - аудиторські та консалтингові фірми.

Основні завдання, які зможе вирішувати випускник у майбутньому:

 - розрахунки основних економічних показників;

- аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства та обґрунтування планових рішень;

- організація системи контролю на підприємстві;

- розробка заходів запобігання банкрутства;

- оцінка зовнішнього потенціалу фірми;

- оцінка та управління ризиками підприємств, банків та страхових установ;

- формування партнерських відношень з закордонними та вітчизняними підприємствами і організаціями;

- організація консультаційних та інформаційних послуг.

Навчальний процес в інституті організований за кредитно-модульною системою. Це означає, що вивчення кожної дисципліни розділене на декілька етапів (модулів), кожний з яких завершується певною формою контролю знань. Крім того, окремо оцінюється поточна робота студентів. Гнучка шкала оцінок (100 балів) дозволяє забезпечити індивідуальний підхід і об’єктивно врахувати всі результати роботи кожного студента.

Підсумкова атестація по завершенні програми підготовки на ОКР «бакалавр» включає складання двох державних іспитів: з економічної теорії та комплексний екзамен із спеціальних дисциплін.

Після успішного проходження підсумкової атестації випускник отримує державний диплом про вищу освіту.

EIDMU

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Новини

Сьогодні в Енергодарському інституті державного та муніципального управління імені Р.Г. Хеноха "Класичного приватного університету" відповідно до наказу МОН України від 04.06.2018 р. № 1062-л, з метою проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки "Правознавство" розпочала свою роботу експертна комісія. 

Детальніше...

В рамках стратегії розвитку Енергодарського інституту державного та муніципального управління імені Р. Г. Хеноха «Класичного приватного університету» одним з найважливіших пунктів є розширення баз для проходження практик і стажувань студентами вузу. 

Детальніше...

 7-8 травня в Енергодарському інституті були проведені майстер-класи «Методи візуалізації інноваційних ідей» за спеціальностями «Менеджмент» і «Економіка підприємства»  

Детальніше...

11 листопада в м. Запоріжжя в конференц-залі стадіону Славутич-Арена відбувся захід, спрямований на розвиток підприємницької діяльності Запорізької області - Zaporizhzhia Business Booster (BBZ).

Детальніше...

09 листопада директором ЕІДМУ "КПУ" Ткаченко В. С. була організована екскурсія для викладачів та студентів Класичного приватного університету (м. Запоріжжя) на чолі з директором Інституту управління Мерзляк А. В. на Запорізьку атомну електростанцію.

Детальніше...

23 жовтня в приміщенні Запорізької обласної ради в рамках заходів Комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва в Запорізькій області на 2017-2018 роки відбулось засідання конкурсної комісії з відбору бізнес-планів.

Детальніше...