Про спеціальність “Інженерія прогамного забезпечення”

Інженерія прогамного забезпечення – це наука про принципи та методи, які застосовуються при розробці та супроводженні програмних систем. Вона вивчає застосування процеси розробки, експлуатації та супроводження програмного забезпечення (ПЗ), застосування принципів інженерії щодо процесу розробки ПЗ.
Програмні системи на цей час присутні у всіх галузях діяльності суспільства. Без відповідного програмного забезпечення в сучасному світі неможливо уявити індустріальне виробництво, школи і університети, систему охорони здоров’я, фінансові та урядові установи. На жаль, зараз спостерігається гострий дефіцит фахівців з розробки та тестування програмного забезпечення – кваліфікованих кадрів, які здатні ефективно приймати участь в реалізації процесів розробки, експлуатації та супроводження програмного забезпечення як аналітики, консультанти, інтегратори, специфікатори, архітектори, проектувальники, менеджери, розробники, тестери, інженери з якості та ін. для вітчизняної промисловості і для області офшорної розробки.
Освітньо-кваліфікаційний рівень
Спеціальність
Кваліфікація
Термін навчання
молодший спеціаліст
121 Інженерія програмного забезпечення
технік-програміст
3 роки – 6 семестрів*
Протягом навчання в інституті майбутній фахівець оволодіє сучасними комп’ютерними технологіями, такими як:
операційні системи Wіndows, Unіx, Linux;
мови програмування: С++, C#, Assembler, Visual Basic, DELPHI, Java, Object Pascal ;
засоби розробки програм MS Vіsual Studіo 2005, Sun Java Studіo 2006, C++ Buіlder 2007, Delphі 2007;
системи керування базами даних mySQL, Oracle, MS SQL Server;
мережні протоколи та мови розмітки даних HTML, XHTML, XML;
комп’ютерна графіка й анімація, САПР AutoCAD, Inventor, КОМПАС, Adobe PhotoShop тощо.
технології Web-дизайну, розробки Web-додатків ASP .NET, JSP і сервлети, PHP
основи захисту інформації;
та різноманітними пакетами прикладних програм:
1C: Бухгалтерія, ІНФОБУХГАЛТЕР, PARUS, внутрібанківські комп’ютерні системи ІSAOD і B2.
Навчання проводиться на сучасному комп’ютерному обладнанні.
Після закінчення навчального закладу молодший спеціаліст-програміст зможе:
– брати участь у розробці програмного забезпечення;
– розробляти програми на мовах високого рівня;
супроводжувати діюче програмне забезпечення на підприємстві;
оброблення даних з використанням програмного забезпечення, робота з базами даних, консультації з питань інформатизації;
виконувати системні роботи: підтримку операційної системи, ведення архівів, резервування інформації.
Молодший спеціаліст-програміст може працювати на підприємствах різних форм власності, в установах, організаціях, де використовуються засоби обчислювальної техніки.
Молодший спеціаліст-програміст може обіймати посади :
технік – програміст І категорії, інженер – програміст ІІІ категорії, технік інформаційно-обчислювального центру,
оператор ПК, розробник прикладного програмного забезпечення; тестувальник програмного забезпечення;
системний програміст, системний адміністратор, адміністратор баз даних, адміністратор комп’ютерних мереж;
керівник малого підприємства з проектування, розробки, супроводження та тиражування програмних засобів;
менеджер з продажів комп’ютерів, комп’ютерних мереж і систем;
науковий співробітник (програмування);
викладач (інформатика, програмування).
Випускники можуть продовжувати навчання в навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації на денній, заочній або вечірній формах навчання без проходження незалежного тестування на 2 курс на спеціальності:
121 Інженерія програмного забезпечення
 
А якщо випускник коледжу молодший спеціаліст-програміст поступає на спеціальність 121 “Інженерія програмного забезпечення” до ЕІДМУ “КПУ”, то він без проходження незалежного тестування продовжує навчання на 3-у курсі інституту.
Освітньо-кваліфікаційний рівень
Спеціальність
Кваліфікація
Термін навчання
бакалавр
121 Інженерія програмного забезпечення
фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення
3 роки – 6 семестрів