Умови для студентів з особливими потребами

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах вищої освіти” від 10 липня 2019 р. №635


Відповідно до Конвенції ООК про права осіб з інвалідністю, яка ратифікована Україною і набрала чинності з 06 2010 року, Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», Закону України «Про вищу освіту», Указа Президента України «Про заходи, спрямовані на забезпечення додержання прав осіб з інвалідністю», Національної стратегії у сфері прав людини в частині доступності до будівель та приміщень для маломобільних груп населення, у тому числі осіб з інвалідністю з порушеннями зору, слуху та опорно-рухового аппарату було розроблено порядок супроводу осіб з обмеженими фізичними можливостями під час навчання та відвідування Енергодарського інституту державного та муніципального управління імені Р. Г. Хеноха «Класичного приватного університету».

Порядок супроводу осіб з обмеженими фізичними можливостями