Концепція створення академічного бізнес-інкубатора

КОНЦЕПЦІЯ СТВОРЕННЯ АКАДЕМІЧНОГО БІЗНЕС-ІНКУБАТОРА

(редакція №3 від 09.09.2016 р.)

 1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Академічний бізнес – інкубатор є спільним проектом.

  Учасники проекту:

 •  Енергодарський інститут державного та муніципального управління імені Р. Г. Хеноха “Класичного приватного університету”;
 •  в партнерстві з Громадською організацією “Лідерство Успіх Ініціатива”;
 •  за підтримкою Регіонального фонду підтримки підприємництва в Запорізькій області.

 

 1. ОПИС ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНО ПРОЕКТ

2.1. Академічний бізнес – інкубатор (надалі – АБІ) неприбуткова громадська організація, яка надає на певних умовах і на певний час власні спеціально обладнані приміщення, інше майно, інтелектуальну власність суб’єктам малого підприємництва (МП), що розпочинають свою діяльність, з метою сприяння у набутті ними фінансової самостійності.

2.2. Академічний бізнес-інкубатор націлений на сприяння розвитку інноваційно-орієнтованої економіки і є додатковим інструментом системи вищої освіти. Він дає змогу подолати академічний розрив між вищою школою і практикою впровадження інновацій, виділити найбільш активних підприємців і дати їм плацдарм для здійснення найсміливіших ідей.

2.3. Актуальність проекту обумовлена необхідністю розвитку підприємництва, в тому числі молодіжного, в місті Енергодар. В процесі входження в підприємницький процес молодь стикається з багатьма проблемами – юридичними, організаційними, фінансовими, маркетинговими тощо. З метою подолання цих проблем в рамках проекту передбачається створення академічного бізнес-інкубатора, де підприємці-початківці на старті своєї діяльності можуть отримати можливості для розвитку власного бізнесу і постійну консультаційну підтримку протягом перших півтора-двох років роботи. Така підтримка молодіжного підприємництва продиктована необхідністю закріплення молоді у регіоні проживання і реальною участю в його розвитку.

2.5. АБІ запрошує до співробітництва:

студентів і випускників вищих навчальних закладів і середніх шкіл, учнів загальноосвітніх шкіл які хочуть використовувати здобуті вже практичні знання у власній фірмі, зважаючи на те, що законодавчо підприємництвом можливо займатись по досягненню 16-и років;

працівників підприємств, які хочуть паралельно з професійною роботою розвивати власні бізнес-проекти;

безробітних, які хочуть взяти свою долю в свої руки і організувати власну фірму;

осіб, які планують власну підприємницьку діяльність, і замість витрати власних коштів на бухгалтерське і юридичне обслуговування, хочуть зосередитися на розвитку фірми;

фрілансерів, які функціонують на ринку як незалежні фахівці і хочуть мати можливість виставляти свої роботи до продажу (наприклад, тренери, програмісти, фотохудожники, перекладачі і так далі);

осіб, які бажають мати фінансову незалежність, які витрачають всі свої сили заради отримання низької зарплати.

2.6. На початку діяльності АБІ планується фінансово забезпечити за рахунок міського бюджету м. Енергодар, обласного бюджету Запорізької області, можливе фінансування за кошти міжнародної технічної допомоги (грантів) від донорів ЄС, США, Канади, наприклад ПРОМІС.

 1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ

3.1. АБІ – Академічний інкубатор інноваційного підприємництва та місцевого розвитку, який діє на базі ЕІДМУ «КПУ».

3.2. АБІ у сучасних умовах взаємодії влади, бізнесу та науки організовано як платформу для створення та підтримки сприятливого середовища для розвитку малого та середнього бізнесу, розвитку підприємництва та територіальних громад.

3.3. Основна мета – активізація академічного середовища шляхом формування нової підприємницької культури та сприяння соціально-економічному розвитку територіальних громад, а також:

 • зміна стереотипів мислення, сприяння формуванню нової підприємницької культури;
 • активізація студентів, учнівської молоді;
 • підтримка і захист “молодого” бізнесу;
 • утримання молоді в місті Енергодар і регіоні – Кам’янко-Дніпровському та Велико-Білозерському районах – шляхом залучення до підприємницької діяльності в місці проживання, ініціації створення нових робочих місць і зниження рівня безробіття;
 • використання інноваційного, наукового потенціалу вищого навчального закладу;
 • підвищення іміджу наукової, інноваційної діяльності, іміджу підприємництва, іміджу м. Енергодар і регіону.

3.4. АБІ як бізнес платформа надає безкоштовні послуги та ставить завдання:

 • виявлення та підтримки талановитої та ініціативної молоді;
 • надання аналітичної, інформаційної, навчально-методичної допомоги в організації власного бізнесу, консультаційних послуг від ідеї до її комерціалізації і розвитку приватної фірми;
 • допомога у створенні фірм/компаній молодим підприємцям, зокрема, з використанням інноваційних технологій, підтримка впровадження стартап–проектів, що просувають нові технології, підвищувати їх життєстійкість та конкурентоспроможність за рахунок використовуваних ідей, досвіду й навичок працівників АБІ;
 • організація та проведення зустрічей із підприємцями, представниками влади та місцевого самоврядування для обміну досвідом, визначення шляхів, форм, особливостей розробки і впровадження конкретних бізнес-проектів підприємництва;
 • сприяти розробці та реалізації стратегії місцевого розвитку та інших соціально-економічних програм розвитку;
 • сприяти залученню нових інвестиційних потоків у м. Енергодар;
 • створення та підтримка бази даних існуючих грантодавців та роботодавців;
 • проведення компетентної незалежної експертизи проектів;
 • організовувати та брати участь у проведенні семінарів, лекцій, круглих столів, конференцій, тренінгів, майстер–класів з кола питань, вирішення яких необхідне для успішного ведення підприємницької діяльності, а також, хакатонів та інших комунікативних заходів, сучасних методик навчання підприємництву та розвитку територіальних громад.

3.5. Термін реалізації проекту – 2 роки з моменту отримання фінансування.

3.6. Фінансові ресурси, які можливо залучити для реалізації проекту на 2017-2018 роки, наведено в табл. 1.

Таблиця 1

Джерело Рік Сума, тис. грн. Примітки
1. ЕІДМУ “КПУ” Постійно Надання в оренду приміщення для АБІ
2. Регіональний фонд підтримки підприємництва в Запорізькій області 2017 50 За рахунок обласного бюджету
3. Регіональний фонд підтримки підприємництва в Запорізькій області 2018 50 За рахунок обласного бюджету
4. Бюджет Енергодарської міської ради 2017 100
5. Бюджет Енергодарської міської ради 2018 100
6. ПРОМІС* 2017 250 У випадку отримання гранту
7. ПРОМІС 2018 250

* – Запорізька область – одна з 4-х областей України, в якій Федерація канадських муніципалітетів за фінансової підтримки Уряду Канади спільно з органами місцевого самоврядування України буде реалізовувати проект міжнародної технічної допомоги “Партнерство для розвитку міст” (ПРОМИС). Цей проект в найближчі 5 років буде реалізовуватися в Запоріжжі, Мелітополі, Бердянську та Енергодарі.

 

 

 1. РЕЗУЛЬТАТИ ТА ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ПРОЕКТУ

 

4.1. Короткострокові результати від реалізації проекту:

4.1.1 Зменшення рівня проблем, пов’язаних із соціально-економічною, психологічною напруженістю у суспільному середовищі що стосуються розвитку малого, молодіжного та початкового підприємництва;

4.1.2. Створення нових робочих місць, працевлаштування студентів після закінчення ВНЗ, школи у якості підприємців;

4.1.3. Просування ідей малого бізнесу, захист прав суб’єктів підприємницької діяльності, консультування за принципом «юридичної швидкої допомоги»;

4.1.4. Дозволяє фірмам-клієнтам обмінюватися інформацією і обговорювати комерційні питання, що представляють взаємний інтерес.

4.2. Довгострокові результати від реалізації проекту:

4.2.1. Створення нових, додаткових робочих місць;

4.2.2. Зменшення відтоку випускників шкіл, молоді з м. Енергодар в інші великі міста завдяки працевлаштуванню за містом проживання;

4.2.3. Напрацювання проектів для агро-промислового парку;

4.2.4. АБІ може стати інструментом довгострокового економічного розвитку регіону, в якому він розташований, оскільки сприятиме диверсифікації економіки і збільшенню податкових надходжень;

4.2.5. Формування стандартів професійного бізнесу серед підприємців малого бізнесу.

 

 

 1. ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

АБІ має полегшувати особам, перелік яких наведено у п.2.5, початкові стадії розвитку нових підприємств, навчати їх власників, створювати умови та надавати ресурси для прискореного розвитку компаній, скорочуючи статистику невдач у бізнесі. АБІ надає для МП фізичний простір для роботи, приміщення на основі спільного користування, доступ до набору послуг, добре підібраний комплекс програм ділової підтримки включаючи постійну допомогу в управлінні підприємством, спеціалізовані програми навчання тощо.

 

Основними елементами АБІ є:

 

площі для навчання та проведення заходів, зручні у використанні та такі, що створюють сприятливий діловий та соціальний клімат;

 

комплекс ділових послуг, підтримка та увага до потреб підприємців-початківців, навчання підприємців.

 

Програми бізнес-інкубації націлені на те, щоб основні зусилля підприємців зосереджувалися на їхньому бізнесі, а не витрачалися на протидію «ворожому довкіллю». В АБІ створюється хороший психологічний клімат, який сприяє продуктивній діяльності, зниженню та усуненню стресів, налагодженню партнерських відносин.

 

Програми інкубації не тільки захищають МП від зовнішніх проблем, але й надають послуги, які сприяють підвищенню ефективності їх роботи на різних етапах розвитку. Малі підприємства в АБІ можуть отримати такі основні види допомоги:

 

– організаційно-матеріальну;

 

– навчально-методичну;

 

– психологічну.

 

Послуги АБІ розраховані на широке коло МП від початківців до цілком розвинених, що працюють на території АБІ або поза його стінами.

 

Основна мета програм інкубації – виробництво успішних випускників, тобто компаній, які зможуть самостійно існувати після виходу з інкубатора, як правило, через два роки після включення в програму. Інкубатори прискорюють розвиток компаній (за світовою статистикою – в 7-22 рази) і є постачальниками нових МП і нових робочих місць.

 

 

 

 1. ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ БІЗНЕС-ІНКУБАТОРА

 

Згідно з проектом, приміщення для функціонування АБІ надає ЕІДМУ «КПУ». Загальна площа бізнес-інкубатору повинна складати не менше 100 кв. м., у складі інкубатору передбачається:

 

робоча офісна зала для 10-20 резидентів АБІ;

 

конференц-зал, де буде надана можливість проведення навчань та нарад для усіх резидентів інкубатора;

 

бюро для робітників бізнес-інкубатору;

 

господарче приміщення.

 

Вартість оренди приміщення, комунальних послуг бере на себе ЕІДМУ «КПУ». Інститут також надає можливість безоплатного користування резидентам АБІ бібліотекою, доступу до Інтернет, тренажерним залом, спортивним залом, буфетом.

 

 

 

 1. ШТАТ АКАДЕМІЧНОГО БІЗНЕС-ІНКУБАТОРА

 

 1. Голова АБІ
 2. Методист
 3. Юрист
 4. Бухгалтер
 5. Прибиральниця

 

Для виконання планових робіт по мірі необхідності залучаються фахівці необхідних спеціальностей: економіст, менеджер, конструктор, технолог, тощо.

 

 1. ПРИМІРНИЙ ПЛАН РОБОТИ АБІ ТА КОШТОРИС ПРОЕКТУ НА 2017 -2018 Р.

 

9.1. Примірний план роботи АБІ наведено в табл. 3.

 

Таблиця 3

 

№№ пп Захід Термін Виконавець, співвиконавці Примітки
1 Підготовчі роботи, проведення круглого столу, підготовка і систематичне поширення інформації про створення і роботу АБІ 4 кв. 2016 р. – 1 кв. 2017 р. ЕІДМУ “КПУ”, Енергодарська міська рада, Координаційна рада з питань розвитку підприємництва 4 кв. 2016 р. – за ініціативою ЕІДМУ “КПУ”, далі – з початку фінансування АБІ
5 Систематичні підготовка і випуск інформаційних матеріалів про роботу АБІ 1 кв. 2017 р. – 4 кв. 2018 р. АБІ Поширення в м.Енергодар, Кам’янко-Дніпровському, Велико-Білозерському районах
6 Фестиваль учнівських проектів 1 кв. 2017 р Управління освіти м.Енергодар, АБІ
7 Конкурс студентських бізнес-проектів 1 кв. 2017 р ЕІДМУ “КПУ”, АБІ
8 Конкурс бізнес-проектів підприємців 2 кв. 2017 р Спілка промисловців та підприємців, АБІ
10 Тренінги для старшокласників м Енергодар 2 кв. 2017 р Управління освіти м.Енергодар, АБІ
Виявлення перспективних для розвитку м Енергодар проектів малого і середнього підприємництва в сфері економіки і гуманітарній сфері. Проведення конкурсу на укладення договорів між АБІ та резидентами АБІ на оренду (безоплатне користування) приміщень та надання послуг в АБІ 2 кв. 2017 р АБІ, управління, економіки м.Енергодар, Спілка промисловців та підприємців
Курс починаючого підприємця для резидентів АБІ 2-4 кв. 2017 р АБІ Очна та дистанційна форма навчання
1. «Як скласти бізнес-план» 2-4 кв. 2017 р АБІ
2. «Аналіз ринку та маркетингова стратегія» 2-4 кв. 2017 р АБІ
11 6. «Фінансування проекту» 2-4 кв. 2017 р АБІ
12 7. Підведення підсумків проведення курсу починаючого підприємця для резидентів АБІ. Розгляд і аналіз розроблених бізнес-планів. 2 кв. 2018 р АБІ, управління, економіки м.Енергодар, Спілка промисловців та підприємців

 

9.5. Концепція створення АБІ, план роботи можуть коригуватися в залежності до умов, які складаються, для забезпечення і підтримки ефективності роботи АБІ.

 

 

 1. ВИСНОВКИ

 

11.1. Створення Академічного бізнес-інкубатора в м. Енергодар має стати поштовхом для розвитку малого та середнього підприємництва в регіоні.

 

Активізація зусиль у сфері підприємництва позитивно впливатиме на розвиток регіону, що виявляється в наступному:

 

– зростанні кількості робочих місць та зайнятості населення;

 

– розвитку регіональної інфраструктури;

 

– підвищенні рівня життя населення;

 

– зменшенні витрат місцевого бюджету, пов’язаних із безробіттям;

 

– збільшенні надходжень у місцевий бюджет.

 

11.2. АБІ є ефективною формою організації впровадження інновацій в економіці в цілому та підтримки розвитку малого і середнього бізнесу. Дестабілізація вітчизняної економіки потребує потужного поштовху для своєї реабілітації, яка можлива саме шляхом підтримки і утворення такої організаційної форми. Створення АБІ дасть змогу підняти рівень підприємницької культури, збільшити кількість підприємців, знизити рівень безробіття та залучити широке коло ініціативної молоді до розвитку національної економіки.

 

11.3 Схема взаємодії установ і організацій з підтримки Академічного бізнес-інкубатора наведена в додатку Б. Академічний бізнес-інкубатор стане майданчиком для формування, розвитку та подальшої бізнес-освіти молодих ініціативних підприємців і молоді, які тільки планують займатися бізнесом за місцем проживання. АБІ сприяє подальшому розвитку соціального та інноваційного підприємництва та інтеграції науки і бізнесу.

 

 

11.5. Існування Академічного бізнес-інкубатору після закінчення бюджетного фінансування планується підтримувати за кошти ЕІДМУ «КПУ» та відрахувань з коштів, які будуть як утворюватися внаслідок ефективної роботи успішних бізнес-проектів створених резидентами АБІ.

 

 

Директор ЕІДМУ “КПУ”

 

к. т. н., доцент       Ю. Л. Нечипоренко