Кафедра менеджменту

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність 073 «Менеджмент»
Кваліфікація: бакалавр з менеджменту, менеджер – адміністратор

Сучасні реалії та тенденції розвитку світової економіки вимагають енергійних і багатогранних професій. До таких належить одна з найбільш високооплачуваних, цікавих та захоплюючих спеціальностей – менеджмент.
Нині управління стало однією з найважливіших професій, а навчання менеджменту є основою підготовки керівників-професіоналів.
Сучасний менеджер − це висококваліфікований керівник підприємства або структурного підрозділу, який вміє добре орієнтуватися у ринкових відносинах, своєчасно реагувати на кон’юнктуру ринку, попит та пропозицію на ньому, організовувати набір персоналу і його мотивацію, приймати самостійні рішення з питань організації діяльності суб’єктів господарювання з урахуванням вимог сьогодення, практики прийняття управлінських рішень, контролю за їх виконанням.
Основні дисципліни, які складають фахову підготовку:

 • маркетинг, менеджмент;
 • самоменеджмент;
 • адміністративний менеджмент, операційний менеджмент;
 • управління персоналом, управління інноваціями;
 • стратегічне управління;
 • облік і аудит;
 • фінанси, гроші та кредит;
 • економіка і фінанси підприємства;
 • аналіз господарської діяльності підприємств;
 • контролінг;
 • управління якістю та система технологій;
 • державне та регіональне управління;
 • офісний менеджмент;
 • управління проектами;
 • інформаційні системи і технології;
 • менеджмент організацій, менеджмент торговельного підприємства;
 • управління комерційною діяльністю підприємства;
 • планування і прогнозування діяльності підприємств.

Бакалавр з менеджменту може обіймати первинні посади за професійними назвами робіт на підприємствах виробничої сфери та сфери послуг будь-якої організаційно-правої форми, державних установ, неприбуткових організацій на посадах молодших спеціалістів та спеціалістів у сферах операційного менеджменту (логістики), продажу та маркетингу, управління персоналом, інших видах посад пов’язаних з реалізацією специфічних управлінських функцій:

 • помічник керівника (президента асоціації, концерну, корпорації; директор підприємства;
 • завідувач відділу тощо);
 • спеціаліст з адміністративної роботи (начальник підрозділу, головний інженер) спеціаліст з матеріально-технічного забезпечення (начальник відділів збуту, логістики тощо);
 • спеціаліст відділу зовнішньоекономічної діяльності;
 • спеціаліст у підрозділах виробництва, реалізації, споживання товарів і послуг;
 • спеціалісти у наукових та навчальних закладах;
 • менеджер з питань комерційної діяльності;
 • менеджер з логістики;
 • менеджер із зв’язків з громадськістю;
 • менеджер з персоналу;
 • інспектор з кадрових питань;
 • адміністратор;
 • керівник виставкових підприємств;
 • менеджер з виставкових технологій;
 • менеджери з питань реклами та розширення ринку збуту;
 • менеджер із зв’язків з громадськістю;
 • керівник підрозділів невиробничої сфери діяльності (маркетингу, збуту, менеджери торгівельних залів, організатор діловодства).

Види економічної діяльності за Державним класифікатором професій, де працюють випускники освітньої програми: Розділ 1 «Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)» Підрозділ 14 «Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів» Клас 147 «Менеджери-управителі у сфері операцій з нерухомістю, здавання під найм та послуг юридичним особам» Підклас:

1475 «Менеджери (управителі з права, бухгалтерського обліку, досліджень ринку, вивчення суспільної думки, консультацій з питань комерційної діяльності)»;
1477 Менеджери (управителі) з підбору, забезпечення та використання персоналу; Професійна назва роботи:
1475.4 Менеджер (управитель) з адміністративної діяльності;
1475.4 Менеджер (управитель) з логістики;
1475.4 Менеджер (управитель) з постачання;
1475.4 Менеджер (управитель) із збуту;
1475.4 Менеджер (управитель) із зв’язків з громадськістю;
1475.4 Менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності;
1477.1 Менеджер (управитель) з персоналу;