Наука

Науково-дослідна робота співробітників інституту є такою ж обов’язковою частиною їх діяльності, як і навчальна, методична та виховна. Науково-дослідна робота в ЕІДМУ «КПУ» спрямована на:

– підвищення кваліфікації викладачів з обраної спеціальності, включаючи виконання дисертаційних робіт;

– зростання творчого потенціалу викладачів;

– забезпечення досконалого знання найновіших досягнень з дисциплін, які забезпечують викладачі;

– органічне поєднання змісту освіти та програм наукової діяльності;

– формування змісту навчальних програм дисциплін, лекцій, підручників та навчальних посібників з урахуванням досягнень науки;

– залучення студентів до творчої роботи, навчання їх пошуку ефективних рішень проблем, набуття досвіду роботи з обраної спеціальності;

– розвиток різних форм наукової співпраці (в тому числі міжнародної) з установами, організаціями, як безпосередньо, так і шляхом організації наукових семінарів, конференцій, олімпіад, конкурсів тощо.

Науково-педагогічні і педагогічні співробітники ЕІДМУ «КПУ» беруть участь у виконанні комплексних наукових досліджень, тематика яких формується на кафедрах, у циклових комісіях, науково-дослідних центрах, інституті в цілому.

Однією з основних форм підвищення наукового потенціалу кафедр в цілому є залучення молодих науковців до дослідження актуальних проблем, що пов’язані з профільними напрямами наукової діяльності кафедр, (їхніми науковими темами), а також сприяння й активізація пошукової діяльності аспірантів і здобувачів.

Науково-педагогічні і педагогічні співробітники ЕІДМУ «КПУ» здійснюють виконання таких тем науково-дослідних робіт:

ЕІДМУ «КПУ»: «Розвиток людського потенціалу України: соціальні, економічні, правові засади та інформаційне забезпечення»:

кафедра програмування та інформаційних технологій: «Програмні засоби і технології забезпечення комп’ютерного інформаційного середовища»;

кафедра правознавства: «Актуальні проблеми адміністративно-правового регулювання діяльності публічної влади в Україні»;

кафедра економіки, обліку та аудиту: «Економічні проблеми розвитку регіону та створення форм і механізмів управління в інформаційному суспільстві»;

кафедра менеджменту: «Економічні проблеми розвитку регіону та створення форм і механізмів управління в інформаційному суспільстві»;

кафедра гуманітарних дисциплін: “Соціологічна забезпеченість перетворень у сучасній Україні”.

Здійснюється координація роботи та підтримка науково-дослідним центрам, що функціонують в інституті, серед яких:

  • Навчально-практична лабораторія «Юридична клініка»;
  • Центр соціологічних досліджень;
  • Науково-консультативний центр інженерії програмного забезпечення.

За безпосередньої участі співробітників інституту ЕІДМУ «КПУ» на замовлення Громадської організації «Агенція місцевого розвитку м. Енергодар» та Управління економіки Енергодарської міської ради за Договором № 1/2015 від 20.03.2015 розроблено нову Стратегію розвитку міста Енергодара на період до 2020 року.

Об’єктом дослідження є інформаційна система підтримки здоров’я людини з хмарними сервісами, які включають медичні інформаційні системи, інтелектуальні системи аналізу, електронні медичні картки, електронні журнали здоров’я, електронні засоби лабораторної діагностики, консультативні засоби інтелектуальної обробки медичних даних, освітнє програмне забезпечення. Предметом дослідження є джерела та потоки інформації про здоров’я та здоровий спосіб життя людини, сучасні програмно-апаратні системи моніторингу та управління здоров’я і здоровим способом життя людини на основі застосування персональних, корпоративних і хмарних сервісів в Інтернет.

Професорсько-викладацький склад інституту активно обговорює та популяризує свої наукові досягнення. Традиційно співробітники беруть участь у різноманітних науково-практичних семінарах і конференціях, що проводяться в інших навчальних закладах України. Науково-педагогічні працівники і молоді науковці також беруть активну участь у проведенні та організації таких наукових заходів, які щорічно проходять на базі Класичного приватного університету (м.Запоріжжя):

  • Всеукраїнська науково-практична конференція «Системний аналіз. Інформатика. Управління»;
  • Всеукраїнська науково-практична конференція «Оновлення соціально-психологічної та педагогічної науки на етапі націєтворення»;
  • Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання публічного та приватного права»;
  • Міжнародна науково-практична конференція «Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки»;
  • Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-економічний розвиток України і регіонів»;
  • Міжнародна наукова конференція студентів і молодих учених «Наука і вища освіта».