Кафедра економіки, обліку та аудиту

Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»
Спеціальність 051 «Економіка»
Кваліфікація: бакалавр з економіки підприємства

Економісти – це професіонали, які чудово орієнтуються у складних фінансово-економічних і правових лабіринтах ведення бізнесу, компетентні в питаннях обліку, аудиту, оподаткування, аналізу і планування діяльності підприємств, фірм, компаній, державних установ, володіють знаннями і навичками, які ефективно застосовують в процесі формування і використання ресурсного потенціалу та забезпеченні успішної реалізації функцій і завдань, що здійснюються менеджментом підприємств і компаній в ринковій системі.
Основні дисципліни, які складають фахову підготовку:

 • політична економія, мікроекономіка, макроекономіка;
 • менеджмент, маркетинг;
 • організація виробництва;
 • економіка підприємства;
 • гроші та кредит, фінанси, інвестування;
 • державне регулювання економіки;
 • національна економіка; інституціональна економіка, соціальна
 • економіка, міжнародна економіка;
 • бухгалтерський облік, аудит, статистика;
 • аналіз господарської діяльності підприємства;
 • проектний аналіз;
 • логістика;
 • планування і контроль на підприємстві;
 • потенціал і розвиток підприємства;
 • економіка та організація інноваційної діяльності;
 • інформаційні системи та технології на підприємстві.

Випускники можуть бути працевлаштовані в організаціях та на підприємствах будь-якої форми власності, у навчальних закладах та науково-дослідних установах; в органах державного та муніципального управління, різноманітних службах апарату управління; у структурах, в яких випускники є підприємцями, що створюють та розвивають власну справу; в комерційних структурах, що виходять на зовнішній ринок, у недержавних організаціях та установах; в економічних відділах фінансово-кредитних установ; у науково- виробничо-технічних комплексах.

Відповідно до Класифікатора професій України ДК 003:2010 бакалавр зі спеціальності 051 «Економіка» може обіймати такі посади:

 • Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних функціональних підрозділів (1231).
 • Керівники підрозділів маркетингу (1233).
 • Керівники проектів та програм (1238).
 • Керівники малих підприємств без апарату управління в: промисловості  (1312), будівництві (1313), оптовій та роздрібній торгівлі (1314).
 • Викладачі університетів та вищих навчальних закладів (2310).
 • Страхові агенти (3412).
 • Професіонали з фінансово-економічної безпеки (2414.2).
 • Професіонали у сфері державної служби, маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності (2419).
 • Наукові співробітники (економіка) (2441.1).
 • Економісти: з матеріально-технічного постачання, з ціноутворення, з фінансової роботи, з планування, з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності. (2441.2).
 • Бухгалтери та касири-експерти (3433).
 • Організатори діловодства (3435).
 • Помічники керівників: підприємств, установ та організацій (3436.1), виробничих та інших основних підрозділів (3436.2) малих підприємств без апарату управління (3436.3).
 • Державні інспектори: митної служби (3441), податкової служби (3442), із соціальної допомоги (3443).
 • Касири в банках та інкасатори (4212).
 • Статистики-обліковці та конторські службовці, що займаються фінансовими операціями (4122).