Внутрішнє забезпечення якості вищої освіти

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти

Положення про моніторинг та контроль якості


Результати моніторингу якості освіти


Щорічне оцінювання здобувачів ЗВО


Щорічне оцінювання науково-педагогічних і педагогічних працівників ЗВО