Експертні висновки

Висновки експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи підготовки фахівців в галузі знань 0305 з напряму підготовки 6.030504 “Економіка підприємства”

Висновки про результати проведення акредитаційної експертизи стану підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент”

Висновки про результати проведення акредитаційної експертизи стану підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.030401 “Правознавство”