Кафедра правознавства / Department of Law

Галузь знань: 08 «Право»
Cпеціальність: 081 «Право»
Освітній рівень: «бакалавр»
Юрист – це одна з найбільш поширених, необхідних і високооплачуваних професій у цивілізованому суспільстві, професіонал, який має фундаментальні та спеціальні правові знання, глибоко переконаний у винятковому призначенні права й законності для суспільства, кваліфіковано користується юридичним інструментарієм для розв’язання юридичних проблем в ім’я захисту прав і законних інтересів громадян.
Кафедра Права є випусковою та здійснює підготовку юристів спеціальності 081 – «Право» за освітньою програмою «Правознавство».
Кафедра відповідає за викладання низки галузевих та спеціальних правознавчих дисциплін – теорія держави та права, цивільне право, кримінальне право, трудове право, господарське право, цивільний процес, кримінальний процес, правові основи підприємницької діяльності, земельне та аграрне право, комерційне право, податкове право, господарське законодавство.
Ми постійно та плідно співпрацюємо з державними установами та приватними підприємствами м. Енергодара та регіону, сферою діяльності яких є юриспруденція, зокрема Енергодарським міським судом, міськими відділами Державної виконавчої служби, службами органів внутрішніх справ, адвокатами й нотаріусами.

Наші випускники підготовлені для роботи на посадах, що вимагають юридичної освіти:

 • в органах державної виконавчої влади;
 • в органах місцевого самоврядування;
 • у судах загальної юрисдикції і спеціалізованих судах;
 • в органах прокуратури;
 • в органах Міністерства юстиції України;
 • у системі нотаріату;
 • в адвокатурі;
 • в юридичних службах підприємств усіх форм власності;
 • у юридичних навчальних закладах.

На базі ЕІДМУ «КПУ» при кафедрі права діє юридична клініка, метою якою є:

 • підвищення рівня практичних знань, умінь і навичок студентів
  юридичних спеціальностей;
 • забезпечення доступу представників соціально вразливих груп
  суспільства до правової допомоги;
 • формування правової культури громадян;
 • підготовка та навчання студентів у дусі дотримання й поваги до
  принципів верховенства права, справедливості і людської гідності;
 • розширення співробітництва вищих навчальних закладів, що
  здійснюють підготовку фахівців-юристів, із судовими, правоохоронними органами, органами юстиції, державної влади і місцевого самоврядування, з іншими установами та організаціями;
 • впровадження в навчальний процес елементів практичної підготовки студентів-правників у сфері надання юридичних послуг.

Студенти отримують диплом бакалавра права державного зразка.