Конференція

Запрошуємо до участі у конференції!

Енергодарський інститут державного та муніципального управління імені Р.Г. Хеноха «Класичного приватного університету» проводить V Всеукраїнську науково-практичну конференцію «НАУКА. МАЙБУТНЄ: ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ».

Конференція  відбудеться 16 травня 2014 р. в приміщенні ЕІДМУ “КПУ”  за адресою: Запорізька обл. м. Енергодар, вул. Комсомольська 3а.

З питань організації роботи та публікації матеріалів конференції прохання звертатисяза тел./факс (06139) 3-32-35, e-mail:conference-eidmu@mail.ru

 

Інформаційне повідомлення

Директорат Енергодарського  інституту державного та муніципального управління імені Р.Г.Хеноха «Класичного приватного університету» 

 запрошує узяти участь у 

V Всеукраїнській науково-практичній конференції 

НАУКА. МАЙБУТНЄ:

ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ”, 

яка відбудеться 

16 травня 2014 р. 

Мета проведення наукового заходу

полягає в сприянні процесам обміну та обговоренні наукових ідей, знань,   результатів досліджень з проблемних питань в умовахсоціально-економічної трансформації суспільства України

Секції конференції:

1.   Розвиток сучасної правової науки: теоретичні та практичні аспекти.

2.    Сучасна економіка: проблеми та перспективи розвитку.

3. Менеджмент організації в умовах соціально-економічної трансформації суспільства. 

4. Програмні засоби і технології забезпечення комп’ютерного інформаційного простору. 

5.     Актуальні проблеми соціальної сфери. 

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ: 

1. Для участі в конференції необхідно до 14 квітня 2014 р. на адресу оргкомітету надіслати: 

–  заявку; 

–  текст тез доповіді у паперовому та в електронному варіанті (файл *.doc MS Word) на CD (DVD) диску або електронною поштою за адресою: conference-eidmu@mail.ru 

2. Витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, харчування та проживання тощо), здійснюються за рахунок учасників. 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

v   текст: у текстовому редакторі MS Word (у форматі *.doc) через 1,5 інтервали. 

v   обсяг: до 3 сторінок формату А-4. 

v   шрифт: гарнітура Times New Roman, 14 кегль. Поля: з усіх боків – 2 см. 

v   розміщення: у верхньому правому куті (від поля) зазначити прізвище та ініціали автора (напівжирний шрифт); для науковців – науковий ступінь, вчене звання, посаду (звичайний шрифт); для студентів – інформацію про наукового керівника, його наукового ступеня, вченого звання, посади, ПІБ (звичайний шрифт);  для всіх – назву вищого навчального закладу (курсивом). Нижче великими літерами напівжирним шрифтом – НАЗВА, далі з нового рядка – основний текст. 

v   таблиці в тексті мають бути виконані в MS Excel або MS Word; 

v   скановані малюнки виконувати з роздільною здатністю не менше 300 dpi.; 

v   ілюстративний матеріал і таблиці повинні мати нумерацію і назву; 

v   сторінки тез не нумеруються; 

vпосилання на використані джерела подаються у квадратних дужках, зазначається порядковий номер і сторінка цитованого джерела; 

v   після тексту тез подаються бібліографія та відомості про авторів.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Іванов І.І.

(для науковців) наук. ст., вч. зв.,посада

(для студентів) наук. кер. – наук. ст., вч. зв.,посада,ПІБ

назва вищого навчального закладу

НАЗВА ТЕЗ

Адреса організаційного комітету

71503 Україна м. Енергодар вул. Комсомольська, 3-а 

тел./факс: (06139)3-32-35 

е-mail:conference-eidmu@mail.ru

Для участі в конференції необхідно до 14 квітня 20143 року подати в організаційний комітет заявку за наведеною формою і тези доповіді (роздрукований та електронний варіанти), копію платіжного доручення про перерахування організаційного внеску в розмірі:

 

– 100 грн – для учасників конференції з наданням збірника тез доповідей; 

– 45грн – для співробітників та аспірантів Енергодарського  інституту державного та муніципального управління імені Р.Г.Хеноха «Класичного приватного університету» та Класичного приватного університету без надання збірника тез доповідей. 

Студенти ЕІДМУ «КПУ» та КПУ беруть участь у конференції без оплатиорганізаційного внеску.

 

Кошти слід перерахувати за адресою: 

Р/р 26000013010323 

в ПАТ «ДОЧІРНИЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ», МФО 320627, ЄДРПОУ 33268771, Україна, 71503, м. Енергодар, Запорізька обл.,вул. Комсомольська 3а 

Призначення платежу: за друкарську продукцію (матеріали конференції) 

ОБОВ’ЯЗКОВО ЗАЗНАЧТЕ ПРІЗВИЩЕ ТА ІНІЦІАЛИ УЧАСНИКА

 

ЗАЯВКА

на участь у ІVВсеукраїнській  науково-практичній конференції

 ” НАУКА. МАЙБУТНЄ: ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ”

 

Прізвище__________________________________________________________________ 

Ім’я_______________________________________________________________________ 

По батькові________________________________________________________________ 

Науковий ступінь___________________________________________________________ 

Вчене звання_______________________________________________________________ 

Посада_____________________________________________________________________

 

Для студентів – науковий керівник (ПІБ (повністю), науковий ступінь, вчене звання)____________________________________________________________________ 

Організація (установа)_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Адреса для листування, індекс_________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Телефони: 

службовий_________________________________________________________________ 

мобільний__________________________________________________________________ 

E-mail____________________________________________ 

Назва доповіді_______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Назва секції_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Планую (необхідне позначити)

–    виступити з доповіддю (10 хв.)

–    виступити з інформацією (до 5 хв.)

          –    взяти участь як слухач

– заочна участь

            

Потреба в житлі (так, ні)

Дата заїзду ________виїзду_________

Підпис___________________________ 

Дата_____________________________

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *